De Mercedariërs oftewel de Orde van Onze Lieve Vrouw van het Losgeld werd in de 13e eeuw gesticht door de heilige Petrus Nolascus.

Genaden

De Orde van de Heilige Maria van het Geldbedrag tot Verlossing van Gevangenen (Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum) is de officiële naam voor de Mercedariërs, die zo werden genoemd vanwege het Latijnse woord voor 'geldbedragen': mercedes. De ordeleden zetten achter hun naam de afkorting OdeM van Ordo de Mercede.

Petrus Nolascus

De mercedariërs vormden aanvankelijk een mannenorde van ridders, priesters en lekebroeders. Ze werd in 1218 in Barcelona gesticht door de heilige Petrus Nolascus. Hij ondervond daarbij de steun van koning Jacobus I van Aragon en de heilige Raymundus van Peñafort. De ordeleden volgden de Regel van Augustinus. De pauselijke erkenning voor de orde werd gegeven in 1235.

Vrijkoop slaven

De ordeleden legden naast de drie kloostergeloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede ook een eed af om zich in te spannen voor de bevrijding van christenslaven die door Moren of heidenen gevangen werden gehouden. Als bevrijding door een financiële afkoop niet lukte dan waren de mercedariërs in principe bereid zich als gijzelaar aan te bieden.

Ridderorde

In 1318 bepaalde paus Johannes XXII dat de generaal-overste van de orde voortaan een priester moest zijn. De ridders besloten daarop de Mercedariërs te verlaten en op te gaan in de Militaire Orde van Montesa. Daarna gingen de mercedariërs verder als bedelorde. Als snel werd er ook een vrouwelijke tak en een laïcale tak van de orde opgericht.

Afrika en Amerika

Behalve de vrijkoop van slaven bedreven de mercedariërs ook apostolaat in Afrika. Ze vestigden zich tevens in Italië en Frankrijk. In 1492 vergezelden ze Colombus op zijn tocht naar Amerika. Daar stichtten ze tal van kloosters en missioneerden ze onder de Indianen.

Ongeschoeiden

In 1603 vond een nieuwe afsplitsing plaats. Door de hervormingsbeweging binnen de katholieke bedelorden ontstond een grote behoefte om de oorspronkelijke idealen nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde in de Orde der Ongeschoeide Mercedariërs (OMD). De paus keurde de statuten van deze orde goed in 1606. De beide ordes, geschoeid en ongeschoeid, bestaan nog steeds.

Mercedes

De eerste Spaanse ordeleden vereerden Maria onder de naam Nuestra Señora de las Mercedes. Daar komt de Spaanse meisjesnaam Mercedes vandaan.

Martelaren

De orde viert het feest van haar martelaren in Afrika op 7 februari.

afbeelding: "La Virgen de las Cuevas" van Francisco de Zurbarán

officiële website van de Mercedariërs >>