De Orde der Minderbroeders Kapucijnen vormen een vertakking van de door Sint Franciscus van Assisi gestichte orde van bedelmonniken.

'Kapmannen'
De minderbroeders kapucijnen, gesticht in de eerste helft van de 16de eeuw, vormen een afsplitsing van de Orde der Minderbroeders Observanten. De eerste kapucijnen beoogden een strikte observantie van de Regel van Franciscus. Zij droegen een andere monnikspij dan andere franciscanen. Opvallend was hun puntige monnikskap (Italiaans: cappuccio); vandaar dat ze 'kapmannen' (cappuccini) werden genoemd.

Autonoom in 1619
De kapucijnen kregen als franciscaner gemeenschap pauselijke erkenning in 1528. De paus stelde hen onder toezicht van de algemeen overste van de Orde der Minderbroeders Conventuelen. In 1619 verleende paus Paulus V de kapucijnen autonomie, waardoor zij een aparte franciscaanse orde werden.

Zie verder het uitgebreide lemma Kapucijnen >>