'Heilige Mis' is een synoniem voor 'eucharistieviering'.

Ite, missa est

'Mis' is afgeleid van de Latijnse formule die de priester of diaken aan het slot van de eucharistie uitspreekt: Ite, missa est. Het is niet duidelijk hoe deze formule exact vertaald moet worden. Soms vertaalt men het met: 'Gaat, dit is de wegzending'. Missa wordt dan in verband gebracht met missio, dat 'zending' betekent.

Gezonden

De aanduiding Sancta Missa ('Heilige Mis') zou benadrukken dat de gelovigen aan het einde van de Mis weer de wereld worden ingezonden om het geloof dat ze in de eucharistie hebben beleden, in praktijk te brengen.Zie verder het artikel Eucharistie.