De mystagogie is de vierde en laatste periode van de doopcatechese; in deze periode nemen mensen die katholiek zijn geworden onder meer de tijd om de werking van de sacramenten te beleven en dieper te leren verstaan.

Zie verder het uitgebreide artikel Katholiek worden.