Nicaeanum I is de verkorte Latijnse aanduiding van het Concilie van Nicea van 325.

Eerste oecumenisch concilie
Nicaeanum I was het eerste oecumenische concilie. Voor het eerst kwamen bisschoppen uit het oostelijk deel en het westelijk deel van het Romeinse Rijk samen om zich te buigen over dringende zaken. Dit Concilie vond plaats in Nicea (Νικαια, Nicaea) en was allereerst bedoeld om een definitief oordeel uit te spreken over het arianisme. In 787 vond het Tweede Oecumenisch Concilie van Nicea (Nicaeanum II) plaats.

Zie verder: Eerste Concilie van Nicea