In geval van nood kan eenieder, ook een ongedoopte ongelovige, het sacrament van het doopsel toedienen; deze zogenaamde 'nooddoop' is geldig als de bedienaar de bedoeling van de Kerk tot zijn recht wil laten komen, en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zie verder het uitgebreide artikel Doopsel.