Het 'Nunc dimittis' is een Latijnse lofzang uit de Romeinse liturgie, ontleend aan het Lucasevangelie.

Lofzang van Simeon
Het Nunc dimittis (Latijn voor 'Laat nu heengaan') is de Lofzang van Simeon. Volgens het Lucas-evangelie was Simeon een 'rechtvaardige en vrome man', die getuige was van de Opdracht van Jezus in de Tempel. Hij geloofde dat hij pas zou overlijden als hij de Messias had gezien. Toen de oude Simeon het kind Jezus zag, wist hij dat de Messias gekomen was. Daarop bad hij God om hem in vrede te laten sterven.

Vulgaat
De tekst van het Nunc dimittis is ontleend aan de Vulgaatvertaling van het Evangelie van Lucas 2,29-32:

Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae Israel.

Nederlands
De Nederlandse vertaling voor de officiële rk-liturgie luidt:

'Laat nu, Heer, volgens uw woord,
uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil gezien
Dat Gij hebt bereid voor de volken
Het licht dat voor de heidenen straalt,
De glorie voor uw volk Israël.'