'O, reinste der schepselen' is een aan Maria, Sterre der Zee, gewijde hymne van de Limburgse schrijfster Marie Koenen. Het lied wordt naar de hoofdzin van het refrein ook wel 'O, Sterre der Zee' genoemd.

Engelse melodie
De hymne is met name in Limburg – en dan weer speciaal in Maastricht – populair. De tekst van Marie Koenen is geschreven op de melodie van een bestaande Engelse hymne (Sweet Star of the Sea) van de componist Henry Frederick Hemy.

Mariacongres
De Nederlandse tekst verscheen voor het eerst in druk in 1912, toen er in Maastricht een Mariacongres werd gehouden. Ter gelegenheid verscheen de zogenaamde Sterre-der-Zee Bode, waarin de tekst was opgenomen.

Marie Koenen
Lange tijd was de dichter onbekend. In verschillende katholieke liedbundels stond de hymne bekend als van een onbekende auteur. Pas door recent onderzoek is aan het licht gekomen dat Marie Koenen de tekst maakte.

Tekst
O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bêe
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee