Het 'Officium divinum', 'Goddelijk officie', is het officiële gebed van de Katholieke Kerk, gebeden op geregelde uren.

Zie verder het uitgebreide artikel Officie.