Onthouding is tegenwoordig het zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens aanmerkelijk beperken. Van oudsher werd op vrijdag en op de overige onthoudingsdagen, afgezien van het eten van vlees of jus.

Onthouding en vasten
Onthouding houdt in dat katholieken volgens de geboden van de kerk op vrijdag en enige andere dagen moesten afzien van het gebruik van vlees of jus uit vlees. Onthouding was daarmee iets anders dan het echte vasten, dat strikt genomen inhield dat er maar een maaltijd per dag werd gebruikt.

Kerkelijk recht
De meest recente editie van het kerkelijk wetboek uit 1983 schrijft wat vasten en onthouding betreft, in canon 1251 het volgende voor: "Onthouding van het eten van vlees of van een ander voedsel volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie, dient onderhouden te worden op elke vrijdag van het jaar, tenzij deze met een dag vermeld onder de feestdagen samenvalt; onthouding echter samen met vasten op Aswoensdag en op de Vrijdag van het Lijden en van de Dood van Onze Heer Jezus Christus." Canon 1253 voegt daaraan toe, dat de Bisschoppenconferentie van ieder land het onderhouden van vasten en onthouding nader mag bepalen, en ook andere vormen van boete geheel of gedeeltelijk in de plaats van vasten en onthouding kan stellen.

Voorschrift van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in 1989 in aanvulling op de canones 1251 en 1253 van het kerkelijk wetboek het volgende voorgeschreven: "Aan de plicht tot vasten in de Veertigdagentijd en tot onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken."