Het 19de-eeuwse genadebeeld 'Sterre der Zee' staat opgesteld in een zijkapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. 

Het beeld werd rond 1470 geschonken door een edelman bij zijn intrede bij de minderbroeders in die stad, waar het beeld bijna twee eeuwen een plek had in de kloosterkapel van deze orde.

De kapel werd het een centrum van levendige volksdevotie, naar verluidt na enkele wonderbaarlijke genezingen en gebedsverhoringen. Daaraan kwam een einde door de verdrijving van de minderbroeders uit de stad in de 17de eeuw.

Na diverse omzwervingen staat het beeld sinds 10 oktober 1837 in de Onze Lieve Vrouwebasiliek, waar het eerst een plaats kreeg op een zijaltaar en in 1903 verhuisde naar de Merodekapel, die als spoedig bekend stond als de Sterre-der-Zeekapel.

De verering van de Sterre der Zee nam begin 20ste eeuw een hoge vlucht. Nog dagelijks bezoeken zo'n duizend mensen de kapel. Sinds 2005 wordt op 10 oktober het liturgische feest van de Sterre der Zee gevierd.

De titel Sterre der Zee hangt samen met de betekenis van de naam Maria. Maria is de gelatiniseerde vorm van het Hebreeuws Mirjam, de naam van de zus van Mozes en Aäron (Numeri 26,59). Volgens het Meertens Instituut bestaan er bestaan ruim zestig verklaringen voor de naam. Dat wijst erop dat de oorspronkelijke betekenis niet meer te achterhalen is.

De meest gebruikelijke verklaring is 'bitterheid'. Een van de oorzaken van de onzekerheid over de naamsverklaring is de oorspronkelijk schrijfwijze van het woord, namelijk zonder de klinkers. De Septuaginta maakte er Μαριαμ (Mariam) van, de gebruikelijke Griekse vorm. In de Vulgaat, de Latijnse Bijbelvertaling van Sint-Hieronymus, werd deze vorm waarschijnlijk als een accusativus opgevat, met als gevolg dat als nominativus Maria werd geschreven. In de middeleeuwen werd deze vorm vaak geassocieerd met Latijnse mare (= 'zee'), vandaar Maria's titel Stella Maris('sterre der zee') en dergelijke bijnamen.