'Heilige Maria van het Geld tot Verlossing van Gevangenen' (Beata Maria de Mercede redemptionis captivorum) is een titel van de Moeder Gods die nauw is verbonden met de Orde der Mercedariërs.

De gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van het Losgeld wordt gevierd op 24 september.

De stichter van de Orde der Mercedariërs, Sint-Petrus Nolascus zou een verschijning van Maria hebben gehad. De hemelse gestalte droeg daarbij een zak met geld waarmee christenslaven van de Moren konden worden vrijgekocht.

De eerste Spaanse mercedariërs vereerden Maria onder de naam Nuestra Señora de las Mercedes. Daar komt de Spaanse meisjesnaam Mercedes vandaan.

Zie verder het artikel Mercedariërs >>