Sint-Otgerus (7de/8ste-eeuw) wordt vereerd als geloofsverkondiger in de Lage Landen. Er is weinig historisch betrouwbare informatie over hem.

Otger is mogelijk afkomstig uit Noord-Engeland. Als missionaris was hij samen met de bisschoppen Wiro en Plechelmus naar de Lage Landen gekomen. Gedrieën werden zij heiligverklaard door de Utrechtse bisschop Baldericus van Kleef (918-975).

Volgens de overlevering werd Otger begraven in het klooster op de Pietersberg in het noordelijk Roerdal (thans: Sint Odiliënberg in Nederlands-Limburg).

Sint-Otger, die diaken was, geldt als de stichter van de kerk van een nederzetting die uit zou groeien tot de stad Stadtlohn in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Nog steeds bestaat daar een kerk die aan hem is gewijd.

Hij is een van de eerste patroonheiligen van de Sint-Martinuskerk in de stad Groningen. Daar was al in 1150 zijn liturgische feestdag (10 september) tevens betaaldag.

Op 8 mei gedenkt het bisdom Roermond zowel Otger als Wiro en Plechelmus.