De zalige Frédéric Ozanam (1813-1853) is een van de oprichters van de Sint-Vincentiusvereniging.

Afkomst

Antoine Frédéric Ozanam werd op 23 april 1813 geboren in Milaan, waar zijn vader arts was in het leger van Napoleon. Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo vertrok het gezin Ozanam terug naar Lyon. Van de veertien kinderen overleefde slechts Frédéric en twee broers.Studie

Frédéric ging na het gymnasium naar de Sorbonne, de universiteit van Parijs om er rechten te studeren. Hij had een kamer in het gezin van de beroemde natuurkundige André-Marie Ampère. In 1836 studeerde hij af in de rechten en in 1838 in de literatuur op een dissertatie over de filosofie van Dante Alighieri.

Sint-Vincentiusvereniging

Frédéric maakte in Parijs deel uit van de groep jonge katholieke intellectuelen, verzameld rond de journalist Emmanuel Bailly (1794-1861). Op 23 april 1833 kwamen zij bijeen in diens kantoor en besloten een liefdadigheidsorganisatie voor de armen te stichten. Bailly werd gekozen tot eerste voorzitter van deze lekenbeweging. Kort erna werd de stichting omgedoopt tot Sint-Vincentiusvereniging, naar de Parijse priester Vincentius a Paulo.

Hoogleraar

Ozanam was na zijn studie werkzaam aan de universiteit van Lyon. In 1841 trad hij in het huwelijk met Marie-Josephine-Amélie Soulacroix, met wie hij een dochter kreeg (Marie, 1945). In hetzelfde jaar 1841 werd hij benoemd tot hoogleraar buitenlandse literatuur aan de Sorbonne.

Evangelisator

Als overtuigd katholiek evangeliseerde hij naast zijn charitatieve werk binnen de rationalistische elite van Frankrijk. Als academicus trachtte hij daar aan te tonen dat de Katholieke Kerk de grondlegster was van de westerse beschaving.

Overlijden

Frédéric Ozanam overleed op 8 september 1853 te Marseille. Hij werd bijgezet in de crypte van de kerk Saint Joseph des Carmes in het Institut Catholique in Parijs.

Zalig verklaard

Paus Johannes Paulus II verklaarde hem zalig op 22 augustus 1997, tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs, in de kathedraal Notre Dame de Paris. Tijdens de plechtigheid noemde de paus hem ‘apostel van de naastenliefde’. “Frédéric Ozanam hield van iedereen die gebrek leed. Sinds zijn jeugd besefte hij dat het niet voldoende is om over naastenliefde en de missie van de Kerk in de wereld te spreken, maar dat het nodig is dat christenen zich daadwerkelijk toewijden aan de dienst aan de armen”, aldus Johannes Paulus II in zijn homilie in de Notre Dame.

WJD 2013

De zalige Frédéric Ozanam is een van de officiële voorsprekers van de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro.