Sint Panteleimon is een van de grootste heiligen van de Byzantijnse Kerken en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Daar draagt hij de titel ‘Grootmartelaar en Genezer’.

Marteldood in 305
Sint Panteleimon werd vermoedelijk geboren in Nicomedia, het huidige Izmit in Turkije. Hij stierf volgens de orthodoxe hagiografie de marteldood in het jaar 305, tijdens de christenvervolging van keizer Maximianus.

Compassie
Zijn ouders hadden hem de naam Pantaleon (Πανταλεων) gegeven. Dat betekent 'in alles een leeuw'. Vanwege zijn grote compassie voor al zijn medemensen werd hij bij zijn doopsel Panteleimon (Παντελειμων) genoemd: 'met allen mededogend'.

Genezer
De Byzantijnse traditie schaart hem onder de groep Aγιοι Αναργυροι (Hagioi Anarguroi), dat vrij vertaald betekent: 'heilige niet-commerciëlen'. Deze dienaren Gods genazen mensen zonder er geld voor te vragen, wat in de oudheid een zeldzaamheid was.

Noodhelper
Sint Panteleimon wordt ook vereerd in de Katholieke Kerk. Daar wordt hij Sint Pantaleon genoemd. De rooms-katholieke traditie rekent hem tot de groep van de Veertien Noodhelpers.

Feestdag
De Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken gedenken hem op 27 juli. In de Russisch-Orthodoxe Kerk, waar nog steeds de Juliaanse kalender wordt gebruikt, valt de feestdag van Sint Panteleimon op 9 augustus. Deze dag geldt in Rusland ook als de gedachtenis van de blinde man die door Panteleimon genezen werd en samen met hem de marteldood stierf.

Zie verder het lemma Pantaleon