Passiezondag, ook wel Palmzondag of Palmpasen genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

Passiezondag tot 1969
Tot 1969 viel passiezondag op de één-na-laatste zondag voor Pasen en dus op de zondag vóór palmzondag. Er was sprake van een passie- of lijdenstijd die de laatste twee weken van de Veertigdagentijd besloeg. In die periode richtte de Kerk zich volledig op het lijden en de dood van Jezus.

Passiezondag na 1969
Sinds het nieuwe Calendarium van 1969 valt de passietijd echter samen met de Goede Week. Passiezondag en palmzondag vallen dientengevolge op één en dezelfde dag, de zondag voorafgaand aan Pasen.

Palm- of Passiezondag
In het Altaarmissaal is sprake van 'Palm- of Passiezondag'. Daarbij valt op dat de viering inhoudelijk met name om de vreugdevolle intocht van Jezus Christus in Jeruzalem draait. Er wordt echter wel vooruitgekeken naar het naderende lijden en sterven alsmede naar de Verrijzenis.

Zie verder het uitgebreide artikel Palmzondag