De heilige lekenapostel Paulus Chong Hasang († 1839) is een van de 103 Martelaren van Korea.

Zoon van martelaar
De vader van Paulus­­ Chong Hasang was Augustinus Jeong Yak-Jong en zijn oom was de filosoof Johannes Jeong Yak-Yong, die de eerste katholieke catechismus voor de Koreaanse kerk schreef. Augustinus Jeong Yak-Jong stierf samen met zijn oudste zoon en dochter de marteldood. Het leven van zijn vrouw en dat van hun andere kinderen werden gespaard. Hasang was toen zeven jaar oud. 

China
Hasangs verdere jeugd bracht hij door op het platteland. Als jongeman koos hij ervoor de dienaar te worden van een staatstolk. Daardoor moest hij verscheidene malen mee naar Peking in China. Als overtuigd christen en catecheet zocht hij contact met de plaatselijke bisschop en smeekte hem om priesters naar Korea te sturen. Ook overhandigde hij de bisschop zijn brief aan de paus waarin hij Gregorius XVI verzocht een missiebisdom in Korea te stichten.

Franse missionarissen
De missionering van Korea werd overgelaten aan Franse geestelijken van de Société des Missions Étrangères de Paris (MEP). De eerste missionarissen waren bisschop Laurent-Marie-Joseph Imbert, die in 1836 door de paus was benoemd tot apostolisch vicaris van Korea, en twee MEP-priesters. In Korea troffen zij Hasang aan, in wie zij een geschikte priester-kandidaat zagen. Vandaar dat zij hem Latijnse les gaven en theologisch onderricht.

Nieuwe vervolging
Hasang zou zijn kerkelijke wijdingen hebben ontvangen als in 1839 geen nieuwe vervolging zou zijn uitgebroken. De drie Franse missionarissen gaven zichzelf aan om te voorkomen dat de autoriteiten de autochtone geloofsgemeenschap zouden ontzien. Zij werden op 21 september van dat jaar ter dood gebracht. Hun offer belette echter niet dat de Koreaanse christenen zwaar werden aangepakt.

Executie
Hasang werd dus ook gearresteerd en voor de rechter gebracht. Die overhandigde hij een schriftelijke verklaring waarin hij de christelijke godsdienst verdedigde. De rechter was onder de indruk, maar zei dat de koning de christelijke godsdienst nu eenmaal had verboden. Hasang kreeg de kans om vrij gelaten te worden als hij zijn geloof zou afzweren. Hij weigerde, ook na een reeks folteringen. Uiteindelijk werd hij op 22 september 1839 geëxecuteerd.

Martelaren van Korea
Paulus­­ Chong Hasang werd op 6 mei 1984 door Johannes Paulus II heiligverklaard samen met 102 andere Koreaanse martelaren, onder wie de eerste Koreaanse priester Andreas Kim Taegon. Hun gedachtenis op 20 september staat op de universele kalender van de Katholieke Kerk.