Sint Paulus Miki († 1597) was een Japanse jezuïet. Hij behoort tot de groep van Zesentwintig Martelaren van Japan.

Jeugd
Paulus Miki werd omstreeks 1562 te Tounucumada geboren in een adellijke Japanse familie. Hij werd op vijfjarige leeftijd gedoopt, nadat zijn familie christen was geworden. Zijn onderricht ontving hij van jezuïeten in Azuchi en Takatsuki. Op 21-jarige leeftijd begon hij aan het noviciaat van het Gezelschap van Jezus. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich ook in de andere religies die in Japan werden beoefend.

Jezuïet
Paulus Miki raakte bekend als een inspirerende prediker, die velen bekeerde tot het katholieke geloof. Hij bouwde hij voort op het pionierswerk van de heilige missionaris Franciscus Xaverius, een van de allereerste jezuïeten.

Vervolging
Aanvankelijk was de Japanse keizer de katholieke missionarissen goedgezind. Daardoor konden ongestoord katholieke gemeenschappen ontstaan rond de steden Osaka, Meako en Nagasaki. In 1587 zou het aantal christenen in Japan al zijn aangegroeid tot 200.000. Dit tot groot ongenoegen van de feodale heer Toyotomi Hideyoshi, heerser over Japan in de naam van de keizer. Hij begon een hetze tegen de katholieken en beval de verbanning van alle missionarissen. Binnen zes maanden moesten ze Japan hebben verlaten. Sommigen doken onder, onder wie Paulus Miki.

Martelaren aan het kruis
Hij en 25 anderen werden ontdekt en vervolgens gedwongen tot een bijna 1000 km lange mars naar Nagasaki. Na afschuwelijke folteringen werden ze daar op 5 februari 1597 aan een kruis vastgebonden. Een beul stond met een lans in de aanslag om hen dood te steken. Vanaf het kruis preekte Paulus Miki over de liefde van God, zeggende dat hij Japanner én volgeling van Christus was en dat hij zijn vervolgers vergaf. Onder de gekruisigden waren de jezuïeten Johannes Soan de Goto en Jacobus Kisai, zes Europese franciscanen onder leiding van Pedro Battista en de Koreaan Leo Karasumaru. Zij waren de eerste christelijke martelaren in het Verre Oosten.

Heiligverklaard
Paulus Miki en Gezellen werden in 1862 door paus Pius IX gecanoniseerd. De universele kerk gedenkt Sint Paulus Miki & Gezellen sinds 1970 jaarlijks op 6 februari.