Het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek is een conservatorium in Rome, gespecialiseerd in kerkmuziek. Het Instituut werd in 1911 opgericht door de heilige paus Pius X.

Doelstelling
Het Instituut heeft tot doel het vergroten van de praktische, theoretische en historische kennis van liturgische muziek. Daarnaast is het een praktische opleiding voor musici. Het Instituut adviseert bovendien soortgelijke instituten overal ter wereld.

Vroege geschiedenis
Het Instituut werd in 1911 – met de pauselijke breve Expleverunt – als Scuola Superiore di Musica Sacra opgericht. De heilige paus Pius X had al in 1903 zijn bijzondere zorg voor de gewijde muziek kenbaar gemaakt in het motu proprio Tra le sollecitudini. In deze brief stelde de paus het Gregoriaans boven alle andere muzieksoorten, en de polyfone muziek van de renaissance boven de latere polyfone muziek, als die van Mozart. Het Instituut zou zich dan ook met name op die muzieksoorten toeleggen. De school verkreeg in 1914 het predicaat “Pauselijk”. In dat zelfde jaar wees paus Benedictus XV aan de school het Palazzo di Sant'Apollinare toe als vestigingsplaats.

Latere ontwikkelingen
In 1931 schonk paus Pius XI het Instituut de status van pauselijke universiteit. Hierdoor werd het ook mogelijk om aan het Instituut te promoveren. In 1983 bepaakde de zalige paus Johannes Paulus II dat het voortaan gevestigd zou zijn in het voormalig klooster van San Girolamo in Urbe. Grootkanselier van het Instituut is qualitate qua de prefect van de Congregatie voor de Katholieke voor de Katholieke Vorming. Op dit moment is dat de Poolse kardinaal Zenon Grocholewski.

Een korte reportage over het instituut: