De Pauselijke Raad ‘Cor unum’ toont de zorg van de Katholieke Kerk voor de behoeftigen en de wens menselijke broederlijkheid te bevorderen en de liefde van Christus te openbaren. Vandaar de Latijnse naam 'Cor Unum': 'één hart'.

Taken
Het is de taak van de Raad:

  1. de christengelovigen te stimuleren als deelnemers aan de missie van de Kerk en zo te getuigen van evangelische liefde en hen hierin bij te staan;
  2. de initiatieven te bevorderen en te coördineren van katholieke organisaties die zich inzetten om mensen in nood te helpen, in het bijzonder die organisaties die te hulp schieten bij urgente crises en rampen, en hun relaties te vergemakkelijken met de algemene internationale organisaties die opereren op hetzelfde terrein van hulp en goede werken;
  3. ernstig aandacht te besteden aan en plannen en activiteiten te bevorderen voor samenwerking en broederlijke hulp ten dienste van de vooruitgang van de mensheid.

Verbonden met Justitia et Pax
De president van deze Raad is dezelfde als de president van de Pauselijke Raad ‘Justitia et Pax’ voor Gerechtigheid en Vrede; hij ziet erop toe dat de activiteiten van beide dicasterieën nauw met elkaar worden gecoördineerd.

Caritas
Om te garanderen dat de doelstellingen van de Raad zo doeltreffend mogelijk worden gerealiseerd, zijn er onder de leden van de Raad ook mannen en vrouwen die katholieke liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder Caritas Internationalis.