Het doel van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede is het bevorderen van rechtvaardigheid en vrede in de wereld, in overstemming met het evangelie en de sociale leer van de Kerk.

De Raad maakt een degelijke studie van de Katholieke Sociale Leer en staat ervoor in dat deze leer wijd verspreid wordt en in praktijk gebracht door mensen en gemeenschappen, in het bijzonder wat betreft de verhoudingen tussen werkernemers en werkgevers, verhoudingen die steeds meer doordrenkt moeten worden met de geest van het evangelie.

Mensenrechten
De Raad verzamelt informatie en onderzoek aangaande gerechtigheid en vrede, over menselijke ontwikkeling en schendingen van mensenrechten. Dit alles wordt overwogen en, indien passend, gedeeld met groepen bisschoppen. Er worden relaties onderhouden met katholieke internationale organisaties en andere instellingen, zelfs buiten de katholieke Kerk, die oprecht streven naar vrede en gerechtigheid in de wereld.

Wereldvredesdag
De Raad stimuleert een mentaliteit onder de volken die vrede bevordert, in het bijzonder op Wereldvrededag.

Staatssecretariaat
De Raad heeft een speciale verhouding met het Staatssecretariaat, in het bijzonder wat betreft het openbaar maken van zaken betreffende vrede en gerechtigheid middels documenten of aankondigingen.