De Pauselijke Raad voor Cultuur bevordert relaties tussen de Heilige Stoel en het terrein van de menselijke cultuur.

Openheid seculiere cultuur
De Raad stimuleert in het bijzonder de kerkelijke communicatie met de verschillende hedendaagse instellingen van studie en onderwijs. Men hoopt dat daardoor de seculiere cultuur meer en meer open mag staan voor het Evangelie. Ook verlangt de Raad dat specialisten in de natuurwetenschappen, de literatuur en de geesteswetenschappen zich door de Kerk geroepen mogen weten tot het nastreven van waarheid, goedheid en schoonheid.

Specialisten
De Raad heeft een eigen speciale structuur. De president wordt bijgestaan door een adviescommissie van kardinalen en bisschoppen en nog een adviescommissie, die bestaat uit specialisten van verschillende disciplines, uit verschillende delen van de wereld.

Projecten
De Raad zet zelf passende projecten op met betrekking tot cultuur. De Raad volgt de projecten die zijn opgezet door verschillende instituten van de Kerk en verleent, voor zover nodig, assistentie.

Staatssecretariaat
In overleg met het Staatssecretariaat toont de Raad belangstelling voor maatregelen die worden genomen door landen en internationale instanties ter ondersteuning van menselijke cultuur en is, indien passend, aanwezig bij de belangrijkste organisaties op het gebied van cultuur, waarbij ook conferenties worden gestimuleerd.