De Pauselijke Raad voor de Dialoog met Niet-Gelovigen toont de pastorale zorg van de Kerk voor hen die niet in God geloven of geen godsdienst belijden.

Atheïsme
De Raad bevordert de studie naar Atheïsme en het ontbreken van geloof en godsdienst, en onderzoekt daarbij de oorzaken daarvan en de gevolgen met betrekking tot het christelijk geloof, opdat passende hulp mag worden verleend wat betreft pastorale actie door het werk van met name katholieke onderwijsinstellingen.

Oprechte samenwerking
De Raad gaat in dialoog met atheïsten en ongelovigen als zij bereid zijn tot oprechte samenwerking en wordt bij conferenties over dit onderwerp vertegenwoordigd door ware specialisten. 

Verenigd met cultuurraad
Sinds 1993 is deze Raad opgegaan in de Pauselijke Raad voor Cultuur.