De taak van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten bestaat vooral in het interpreteren van de wetten van de Kerk.

Rechtsgeldige interpretaties
Met betrekking tot de universele wetten van de Kerk is de Raad bevoegd tot het publiceren van rechtsgeldige interpretaties, bevestigd door het pauselijk gezag, na overleg met de betrokken Dicasterie├źn in zaken van groot belang.

Garanties
Deze Raad staat ten dienste van de overige Romeinse dicasterie├źn en helpt deze te garanderen dat door hen uit te geven algemene uitvoerende decreten en instructies in overeenstemming zijn met de voorschriften van de thans geldende wet en dat deze juridisch correct zijn opgesteld.

Decreten bisschoppenconferenties
De algemene decreten van de bisschoppenconferenties moeten aan de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten worden voorgelegd door het dicasterie dat bevoegd is er de goedkeuring aan te verlenen, zodat deze vanuit een juridisch oogpunt worden onderzocht.

Onderzoek op verzoek
Op verzoek van belanghebbenden bepaalt deze Raad of specifieke wetten en algemene decreten uitgevaardigd door wetgevers onder het niveau van het hoogste gezag al dan niet in overeenstemming zijn met de universele wetten van de Kerk.