De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog bevordert en houdt toezicht op relaties met leden en groepen van niet-christelijke godsdiensten, evenals met mensen die op wat voor manier dan ook religieuze gevoelens hebben.

Studie en conferenties
De Raad bevordert gepaste dialoog met de volgelingen van andere godsdiensten en stimuleert verschillende vormen van relaties met hen. De Raad helpt bij het opzetten van aangewezen studies en conferenties om wederzijds begrip en wederzijdse waardering te ontwikkelen, opdat de menselijke waardigheid en de geestelijke en morele rijkdommen van mensen steeds mogen groeien. De Raad ziet toe op de vorming van hen die dit soort dialoog aangaan.

Overleg met congregaties
Als de zaak in kwestie het vereist, moet de Raad bij het uitoefenen van de eigen functie in overleg treden met de Congregatie voor de Geloofsleer en, zo nodig, met de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken.

Moslims
Deze Raad heeft een Commissie, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad, voor het bevorderen van relaties met de Moslims vanuit een godsdienstig perspectief.