De Pauselijke Raad voor het Gezin bevordert de pastorale zorg voor de gezinnen en beschermt hun rechten en waardigheid in de Kerk, evenals in de burgermaatschappij, opdat zij steeds meer in staat mogen zijn hun plichten te vervullen.

Leken

De president wordt bijgestaan door een adviesraad van bisschoppen. In die raad spelen met name Leken een rol, zowel mannen als vrouwen, in het bijzonder gehuwden, uit alle delen van de wereld.

Leer van de Kerk

De Raad zet zich in voor een beter begrip van de leer van de Kerk over het gezin en voor de verspreiding daarvan middels passende catechese, en bevordert studies in de spiritualiteit van huwelijk en gezin.

Samenwerking met bisschoppen

De Raad werkt samen met de bisschoppen en hun conferenties om de juiste erkenning van de menselijke en sociale condities van het gezin als instelling overal te verzekeren, evenals een sterk algemeen bewustzijn van initiatieven die het pastorale werk voor gezinnen ondersteunen.

Rechten van het gezin

Het is het streven van de Raad dat de rechten van het gezin worden erkend en verdedigd op sociaal en politiek terrein. Ook worden initiatieven ondersteund en gecoördineerd ter bescherming van het menselijk leven vanaf het moment van de conceptie en wordt verantwoorde voortplanting bevorderd.