De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg toont de zorg van de Kerk voor de zieken door diegenen bij te staan die zich voor de zieken en lijdenden inzetten. Het doel van de Raad is te bewerkstelligen dat aan de noden van de mensen op effectieve wijze wordt beantwoord.

Leer over het lijden
De Raad dient de leer van de Kerk te verbreiden wat betreft de geestelijke en morele aspecten van ziekte, evenals de zin van menselijk lijden.

Geestelijke hulp
De Raad verleent assistentie aan de particuliere Kerken om te garanderen dat werkers in de gezondheidszorg geestelijke hulp ontvangen bij het uitvoeren van hun taken, in overeenstemming met de christelijke leer, en in het bijzonder dat ook degenen die deze pastorale hulp verlenen zelf nooit de hulp ontberen die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Studie en actie
De Raad bevordert studies en activiteiten die internationale katholieke organisaties of andere instellingen op dit terrein ondernemen.

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Met scherpe belangstelling volgt de Raad nieuwe ontwikkelingen wat betreft de gezondheidszorg, zowel op het gebied van de wetgeving als op wetenschappelijk gebied, zodat hiervan goede nota kan worden genomen bij het pastorale werk van de Kerk.