De Pauselijke Raad voor Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers richt de pastorale zorg van de Kerk op de speciale behoeften van mensen die gedwongen werden hun vaderland te verlaten of er geen hebben.

Vluchtelingen, nomaden, circusartiesten
De Raad garandeert dat in de particuliere Kerken vluchtelingen en ballingen, migranten, nomaden en circusartiesten, doeltreffende en speciale geestelijke verzorging ontvangen, zelfs – indien noodzakelijk – door middel van passende pastorale structuren.

Zee- en luchtvaart
Ook bevordert de Raad in dezelfde Kerken pastorale zorg voor zeelieden, op zee en in de haven, in het bijzonder door het Apostolaat van de Zee, waarover de Raad de uiteindelijke supervisie heeft. De Raad strekt dezelfde zorg uit naar hen die op vliegvelden of in vliegtuigen werken.

Wereldmigrantendag
De Raad tracht te bewerkstelligen dat het christenvolk zich bewust wordt van de behoeften van deze mensen en een werkelijk broederlijke houding ten opzichte van hen aan de dag legt, in het bijzonder bij gelegenheid van de Wereldmigrantendag.

Pelgrimages
De Raad zet zich in om te garanderen dat reizen die christenen ondernemen uit vrome overwegingen, of omwille van studie of ontspanning, bijdragen tot hun morele en godsdienstige vorming. Ook staat de Raad ter beschikking van de particuliere Kerken opdat allen die van huis zijn passende geestelijke zorg mogen ontvangen.