De Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie is betrokken bij vragen met betrekking tot de media.

Media doordrenken met christelijke geest
De voornaamste taak van Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie (PCCS) is het bevorderen en steunen van de activiteiten van de Kerk in de vele vormen van sociale communicatie. De Raad ziet erop toe dat kranten en tijdschriften, evenals films en radio- of televisie-uitzendingen steeds meer doordrenkt raken met een menselijke en christelijke geest.

Doorgeven van de leer
De Raad bekommert zich in het bijzonder om katholieke kranten en tijdschriften, evenals radio- en televisiestations. Zij ondersteunt deze media waardoor zij beter in staat zijn de leer van de Kerk door te geven en religieus nieuws nauwkeurig en zorgvuldig te verspreiden.

Relaties met mediaverenigingen
De Raad onderhoudt relaties met katholieke verenigingen die actief zijn op het gebied van sociale communicatie.

Wereldcommunicatiedag
De Raad neemt stappen, speciaal bij gelegenheid van Wereldcommunicatiedag, om het christenvolk te brengen tot het besef dat het de plicht van iedere mens is er mede zorg voor te dragen dat de media ten dienste staan van de pastorale missie van de Kerk.

Cinematheek
Deze Raad is ook verantwoordelijk voor de directie en de administratie van de Vaticaanse Cinematheek. Daar worden alle film- en televisiebeelden over het leven van de Kerk opgeslagen.

officiƫle website PCCS >>