Een Pauselijke Raad is een bepaald type departement van de Romeinse Curie. In tegenstelling tot een Congregatie houdt een Raad zich bezig met zaken die niet direct het geloof en het kerkelijk leven betreffen.

Wereld

Een Raad heeft de bevoegdheid om namens de paus een standpunt in te nemen met betrekking tot de wereld: zoals cultuur, mensenrechten, vredesvraagstukken, vluchtelingenproblematiek, migratie en gezondheidszorg. Ook de oecumene behoort tot het terrein van een pauselijke raad.

Leken

Er zijn ook pauselijke raden die zich buigen over de positie van de gelovigen in de wereld, zoals de leken- en de gezinsraad.

Raadsvoorzitter

Aan het hoofd van een pauselijke raad staat een president, meestal een kardinaal.

Lijst

- Pauselijke Raad voor de Leken

- Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen

- Pauselijke Raad voor het Gezin

- Pauselijke Raad 'Justitia et pax'

- Pauselijke Raad 'Cor unum'

- Pauselijke Raad voor de Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers

- Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg

- Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten

- Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog

- Pauselijke Raad voor Cultuur

- Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie