Peter en meter, tezamen aangeduid als 'peetouders', stellen zich bij de doop garant voor het geloofsonderricht en de christelijke opvoeding van de dopeling, hun 'petekind'.

Zie verder het uitgebreide artikel Kinderdoop.