De Pentateuch (letterlijk: 'de vijf rollen') omvat de eerste vijf boeken van het Oude Testament, in de christelijke traditie aangeduid met hun Grieks-Latijnse namen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Oude Testament.