Een plebaan is een priester die in een kathedraal die tevens parochiekerk is, in naam van de bisschop belast is met het pastoraat.

Volkspriester

De titel plebaan is afgeleid van het Latijnse plebanus, dat teruggaat op het woord plebs dat volk betekent. De plebaan wordt in het Duits Leutpriester genoemd, dat letterlijk vertaald zoiets als 'volkspriester' betekent: iemand die zich in naam van de bisschop inlaat met het (gewone) volk. De plebaan is geen pastoor, maar heeft wel diens rechten en plichten.

Kerkrechtelijke positie

De plebaan komt als zodanig niet voor in de Codex Iuris Canonici (1983), het kerkelijk wetboek. De plebaan is vaak ook kanunnik in het kathedrale kapittel. Of hij al dan niet deel uitmaakt van de priesterraad kan door diocesane statuten worden bepaald.

Plebanie

In sommige bisschopssteden wordt de ambtswoning van de plebaan wel 'plebanie' genoemd.