Aanduiding voor de paus. De titel is afkomstig uit het heidense Rome. De Romeinse keizers bekleedden het ambt van pontifex maximus, wat inhield dat zij toezicht hadden op de godencultus van de staat. Vanaf de 4e eeuw ging de titel over op de bisschoppen van Rome.

Zie verder het uitgebreide artikel Pontifex