‘Populus Sion’ ('Volk van Sion') zijn de eerste woorden van het introïtusgezang voor de mis op tweede zondag van Advent. Deze zondag wordt daarom ook wel zondag Populus Sion genoemd.

Tekst
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

Vertaling
Volk van Sion, ziet! De Heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, koning van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een schaap.

Luister naar de gregoriaanse Populus Sion: