Het precatechumenaat is de eerste periode van de doopcatechese; in deze periode gaan mensen die katholiek willen worden bij zichzelf, bij elkaar en bij de Schrift te rade: gezamenlijk onderzoeken ze wat bekering inhoudt en of zij zich echt willen bekeren.

Zie verder het uitgebreide artikelĀ Katholiek worden.