De Prefectuur van het Pauselijk Huis is verantwoordelijk voor de organisatie van de pauselijke huishouding en houdt toezicht op alles wat betrekking heeft op het gedrag en de dienstverlening van alle clerici en leken die deel uitmaken van de pauselijke kapel en de pauselijke huishouding.

Thuis en op reis
De Prefectuur staat de Heilige Vader ten dienste, zowel in het apostolisch paleis als wanneer hij op reis is in Rome of Italië.

Regelen ceremonies
Naast het strikt liturgische aspect, waar het Bureau voor de Liturgische Vieringen van de Heilige Vader zich mee bezig houdt, ziet de Prefectuur toe op het regelen en uitvoeren van pauselijke ceremonies.

Audiënties
De Prefectuur regelt publieke en private audiënties met de paus. Zij doet dat in overleg met het Staatssecretariaat als de omstandigheden dat vereisen. De Prefectuur regelt onder leiding van het Staatssecretariaat het protocol als de paus staatshoofden, ambassadeurs, regeringsleden, gezagsdragers en andere vooraanstaande personen in plechtige audiëntie ontvangt.