Presepio of presepe is de Italiaanse benaming voor een kerststal. Het gebruik om een kerststal te maken gaat terug op de Heilige Franciscus van Assisi en is dus van Italiaanse origine.

Incarnatie
Sint Franciscus wilde met het invoeren van de presepio de menswording van God benadrukken. Voor hem was zowel het beeld van het Kindje Jezus in de kribbe als dat van de Gekruisigde Christus het ultieme symbool van Gods zelfontlediging. 

Zie verder het uitgebreide artikel Kerststal