De priem of prime maakte lange tijd deel uit van het officiële gebed van de Kerk, het zogeheten Goddelijk Officie; de priem, het gebedsuur tussen de Lauden en de Terts, werd gebeden bij aanvang van de arbeid, vandaar: hora prima ('het eerste uur'). Vaticanum II heeft de priem afgeschaft.

Zie verder het uitgebreide artikel Officie.