Van oudsher is de Radboudzondag de dag waarop in Nederlandse parochies gecollecteerd wordt voor het katholieke vormingswerk onder jonge mensen.

Radboudstichting
De Radboudzondag dankt haar naam aan de Radboudstichting, die zich al sinds 1905 inspant voor de vorming van jongeren. In 2010 veranderde zij haar naam in Stichting Thomas More.

Sint Radboud
De collecte van Radboudzondag vindt jaarlijks plaats in november. Omdat de Stichting Thomas More blijft hechten aan de naam Radboud, die een lange traditie kent, is die naam daarom ondanks de naamswijziging behouden. De naam is ontleend aan Sint Radboud (ca. 850-917), bisschop van Utrecht en patroon van de katholieke wetenschapsbeoefening in Nederland.

Onderwijs
Stichting Thomas More richt zich op de vorming van jonge mensen die al snel in hun werk verantwoordelijke posities in onze samenleving bekleden. Ook zijn zij actief in besturen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Stichting Thomas More vormt hen via:

  • Bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten;
  • Beurzen voor een extra studiejaar filosofie, ethiek of theologie;
  • Masterclasses;
  • Modules filosofie voor hbo-opleidingen;
  • Bezinningsaanbod in samenwerking met kloosters.

Katholieke gedachtegoed
Met deze activiteiten worden jonge mensen gevormd die bijdragen aan de opbouw van een gezonde samenleving vanuit het katholieke gedachtegoed. Kernwoorden zijn: aandacht voor de menselijke waardigheid van elke persoon en solidariteit met de zwakkeren, vanuit een gezond oordeel en inzet van alle ontvangen talenten.

Giften
Al deze activiteiten worden gefinancierd door giften. Eén van de bronnen is de collecte van Radboudzondag.