Het Regina Caeli is een poëtisch gebed dat wordt gebeden en gezongen in de Paastijd. Het is een ode aan Maria, de Koningin van de Hemel en de Moeder van de Verrezen Christus.

Paastijd
Het Regina Caeli (soms ook geschreven als Regina Coeli) is een eeuwenoud kerkgezang van het type antifoon. De auteur is onbekend. Het Regina Caeli wordt in de rooms-katholieke liturgie gezongen in het Officie, en wel gedurende de Paastijd als afsluiting van de Completen.
Het luidt als volgt:

Regina caeli laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia
.

Koningin van de hemel verheug u, Godlof
Omdat Hij die gij waardig geweest waart te dragen, Godlof
Verrezen is, zoals hij gezegd had, Godlof
Bid God voor ons, Godlof.

Andere Maria-antifonen
Het Regina Caeli behoort tot een groep van vier liturgische Maria-antifonen: het Salve Regina, het Alma Redemptoris Mater het Ave Regina Caelorum

Angelus
Het Regina Caeli is ook de naam van het devotionele Maria-gebed dat in de Paastijd wordt gebeden op de tijdstippen waar normaliter het Angelus gebeden wordt. Na het reciteren van de antifoon wordt er dit aan toegevoegd:

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, Godlof
Want de Heer is waarlijk verrezen, Godlof
Laat ons bidden.
God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw Zoon onze Heer Jezus Christus de wereld te verblijden; geef ons, vragen wij, door zijn Moeder de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven te verwerven.
Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Paus
De paus is gewoon op zondagmiddagen in het openbaar het Angelus te bidden en daarbij een toespraak te houden. In de Paastijd bidt hij echter het Regina Caeli. De woorden die hij daarbij spreekt heten de Regina Caeli-toespraak.

Gekroond
De vrome voorstelling van Maria als Koningin des Hemels, gekroond door de verrezen en ten hemel opgestegen Christus, veronderstelt het geloof in haar tenhemelopneming.