'Reliek' is een ander woord voor 'relikwie'. Een relikwie is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.

Zie verder het uitgebreide artikel Relikwie