Goede Herder

Op de Vierde Zondag van Pasen viert de Katholieke Kerk Roepingenzondag.

De Katholieke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze 'Wereldgebedsdag voor Roepingen' opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores ('herders') in de Kerk.

Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder. In deze beroemde passage uit het Johannes-evangelie zegt Christus dat hij als goede herder zijn leven geeft voor zijn schapen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd mensen zijn die Jezus in zijn herderschap willen navolgen om hun leven geheel in dienst te stellen van de Kerk.

Een belangrijke Bijbeltekst die een van de grondslagen is voor het gebruik om voor priester- en kloosterroepingen te bidden is Mt. 9,35-38:

  • Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.'