In de Italiaanse kunst van de 14e tot en met de 16e eeuw was een afbeelding van een 'Heilig gesprek' ('Sacra Conversazione') tussen de maagd Maria en haar omringende heiligen zeer populair.

Maria
Sacra Conversazione is Italiaans en betekent 'heilig gesprek'. In de Italiaanse kunst van de 14e tot en met de 16e eeuw was een afbeelding van een 'heilig gesprek' tussen de maagd Maria en haar omringende heiligen zeer populair.

Geen echt gesprek
In de Sacra Conversazione wordt Maria afgebeeld met kind, gezeten op een troon, omringd door staande heiligen. De heiligen zijn overigens niet echt met Maria in gesprek, maar zien veeleer vroom op naar de Heilige Maagd.

Plaatselijke heiligen
Uiteraard werden door kunstenaars altijd heiligen in de schaar rond Maria opgenomen, die in hun eigen woon- of werkplaats in aanzien stonden. In het Florence van Benozzo Gozzoli was dat bijvoorbeeld de patroonheilige van de stad, Zenobius.

Virgo inter Virgines
De voorstelling van de Sacra Conversazione was van de 14e tot en met de 16e eeuw met name beneden de Alpen zeer geliefden. Boven de Alpen genoot veeleer de voorstelling van de Virgo inter Virgines grote populariteit.