De Kerk kent vanaf haar stichting de sacramenten van doopsel en eucharistie, de zogenoemde sacramenta principalia: de belangrijkste sacramenten.

Zie verder het uitgebreide artikel Sacrament.