Het Latijnse woord 'sacramentalia' betekent 'hetgeen op sacramenten gelijkt'; het gaat bij sacramentaliën concreet om zaken of handelingen die de Kerk gebruikt om God jegens de gelovigen gunstig te stemmen, zonder dat hun direct genade wordt verleend.

Zie verder het uitgebreide artikel Sacrament.