De Spaanse kloosterzuster María Salvat Romero (1926-1998) stond bekend om haar uiterst vrome en blijmoedige bestaan.

María Isabel Salvat Romero werd op 20 februari 1926 geboren in Madrid. Ze trad in 1944 in bij de Congregatie van de Zusters van het Gezelschap van het Heilig Kruis en nam de kloosternaam Maria de la Purísima de la Cruz aan.

n 1977 werd ze gekozen tot generaal-overste van haar congregatie. Later zou ze nog tweemaal worden herkozen. Tijdens haar generalaat in 1982 vond de zaligverklaring plaats van Ángela de la Cruz, de stichteres van de Zusters van het Heilig Kruis.

In 1994 werd bij Moeder Maria kanker geconstateerd. Zij stierf op 31 oktober 1998 in Sevilla. Na haar dood werd ze ook aangeroepen als Maria van de Onbevlekte Ontvangenis.

Paus Benedictus XVI liet haar in Sevilla zaligverklaren op 18 september 2010. Als haar liturgische feestdag werd 31 oktober gekozen. Paus Franciscus verklaarde haar heilig op 18 oktober 2015 tijdens de Veertiende Algemene Gewone Assemblee van de Bisschoppenconferentie.