De San Gioacchino ai Prati di Castello ('Sint Joachim in de velden van de Engelenburcht) is een aan de heilige Joachim gewijde kerk in Rome.

Stichting
De opdracht tot de bouw van deze kerk werd gegeven door paus Leo XIII ter gelegenheid van zijn vijftigjarig priesterjubileum in 1887. Als patroonheilige voor de kerk werd gekozen voor San Gioacchino, omdat dat de doopnaam was van de paus die in 1810 als Gioacchino Pecci ter wereld kwam. De kerk werd gebouwd in de rione (wijk) Prati, een arbeidersbuurt niet ver van Vaticaanstad. De toevoeging di Castello verwijst naar de nabij gelegen Engelenburcht.

Bouw
De eerste steen voor de kerk werd in 1887 gelegd, maar met de feitelijke bouw kon pas in 1891 worden begonnen. De voornaamste reden daarvoor was een schrijnend gebrek aan middelen. Dit gebrek werd opgelost door een internationale collecte te houden onder verschillende kerkprovincies. Ook de Nederlandse kerkprovincie, even daarvoor nog grootleverancier van pauselijke zoeaven (soldaten in het pauselijk leger), droeg gul bij aan het bouwproject. Zo ontstond er – naast dertien andere nationale kapellen – een Nederlandse kapel. Hier worden de H. martelaren van Gorcum en Sint Lidwina van Schiedam vereerd. Ook is er een muurschildering te zien waarop Sint Wilibrord het pallium krijgt opgelegd door paus Sergius I. Op een andere muurschildering is het Mirakel van Amsterdam afgebeeld.

Bioscoop
De bouw zou uiteindelijk twintig jaar in beslag nemen. In 1905 werd de parochie San Gioacchino gesticht. De bediening ervan werd gegund aan de paters redemptoristen. Deze konden in 1911 de kerk in gebruik nemen. Later bouwden ze naast de kerk een klooster waarin het generalaat van de congregatie werd gevestigd. Ook stichtten de redemptoristen een bioscoop, waarin – ten behoeve van de Romeinse jeugd – stichtelijke films werden vertoond.

Titelkerk
De kerk werd in 1960 verheven tot titelkerk en als zodanig gegund aan de Nederlandse kardinaal Bernardus Alfrink. Ongetwijfeld zal daarbij een rol hebben gespeeld dat de Nederlanders zo'n groot aandeel hadden gehad in de totstandkoming van de kerk. Nadien kwam de titulus toe aan kardinaal Michele Giordano, aartsbisschop van Napels. Sinds 2010 is de titel vacant.