De Sedia Gestatoria was de pauselijke draagstoel die in gebruik was vanaf paus Pius II (1458-1465) tot en met paus Johannes Paulus I (1978). De stoel kan gezien worden als de voorganger van de pausmobiel.

Vorm
De Sedia Gestatoria is een pauselijke troon die op een klein platform (het zogeheten suppedaneum) is bevestigd. Aan dit platform hangen ringen waardoorheen twee stangen kunnen worden geschoven. Daarmee kan de constructie door twaalf dragers op de schouders worden gedragen. Deze dragers van de paus worden palafrenieri of ook wel sediari pontifici genoemd. Zij vormden een college waarvan de voorzitter de titel Decano di Sala droeg.

Dragers
Tot 1971 droegen de palafrenieri kostuums van rood damast. Naast de Sedia Gestatoria, was voor kleinere ceremonies ook de Sedes Minor (kleine zetel) in gebruik. Deze werd door acht sediari gedragen. Sinds het afschaffen van het gebruik van de draagstoel zijn de palafrenieri nog in dienst van het Apostolisch Paleis. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de pausmobiel. Hun enige dragende activiteit voeren zij uit na het overlijden van de paus, wanneer zij de lijkbaar uit het Apostolisch Paleis naar de Sint-Pietersbasiliek dragen.

Geschiedenis
Het gebruik van de pauselijke draagstoel gaat vermoedelijk terug op het Byzantijnse keizerrijk. De draagstoel werd vanaf het pontificaat van Pius II standaard gebruikt bij de pauskroning en bij de inbezitneming van de bisschopszetel in de Sint-Jan-van-Lateranen. Ook werd de stoel gebruikt bij publieke consistories en bij andere plechtigheden zoals het openen dan wel sluiten van de Heilige Deur. Naast de draagstoel liepen standaard twee pauselijke heren die flabella (grote waaiers) vasthielden.

Johannes Paulus I
Paus Johannes Paulus I wenste aanvankelijk af te zien van het gebruik van de draagstoel, maar liet zich door de pauselijk ceremoniemeester overhalen zich toch te laten dragen, opdat hij beter zichtbaar zou zijn voor het publiek. Zijn opvolger, de zalige paus Johannes Paulus II, zag helemaal af van de Sedia Gestatoria. Hij introduceerde de pausmobiel: een witte omgebouwde jeep, waarop de paus zich liet rondrijden. Door de hoogte van dit voertuig werd de zichtbaarheid van de paus gegarandeerd.