In de middeleeuwen was een sententiarus een docent die theologie-onderwijs gaf op basis van de Sententiƫn van Petrus Lombardus.

Petrus Lombardus
In het middeleeuwse onderwijssysteem in Europa kon de graad van baccalaureus sententiarius worden behaald. Deze werd toegekend aan iemand die was aangesteld als universitair docent met een specifieke onderwijstaak: het geven van colleges op basis van de Vier Sententiƫnboeken (IV Libri Sententiarum) van Petrus Lombardus.

Stellingen
Het lesgeven van een sententiarius bestond uit het bieden van een overzicht van gezagvolle bronnen (auctoritas), het stellen van problemen (quaestio) en het op een rij zetten van mogelijke argumenten voor of tegen een stelling, het disputeren daarover en het formuleren van een conclusie (solutio).